fbInstagram

Јавне набавке 2020

 

План јавних набавки за 2020

1. НАРУЏБЕНИЦА ЈНН 1/2020

          1.1. Одлуку о покретању поступка јавне набавке путем нарџбенице ЈНН 1/2020 можете преузети овде

          1.2. Решење о именовању лица за спровођење поступка ЈНН 1/2020 можете преузети овде      

          1.3. Позив за достављање понуда ЈНН 1/2020 можете преузети овде

          1.4. Записник о прикупљању понуда понуда ЈНН 1/2020 можете преузети овде

2. НАРУЏБЕНИЦА ЈНН 2/2020

          2.1. Одлуку о покретању поступка јавне набавке путем нарџбенице ЈНН 2/2020 можете преузети овде

          2.2. Решење о именовању лица за спровођење поступка ЈНН 2/2020 можете преузети овде      

          2.3. Позив за достављање понуда ЈНН 2/2020 можете преузети овде

          2.4. Записник о прикупљању понуда понуда ЈНН 2/2020 можете преузети овде

3. НАРУЏБЕНИЦА ЈНН 3/2020

          3.1. Одлуку о покретању поступка јавне набавке путем нарџбенице ЈНН 3/2020 можете преузети овде

          3.2. Решење о именовању лица за спровођење поступка ЈНН 3/2020 можете преузети овде      

          3.3. Позив за достављање понуда ЈНН 3/2020 можете преузети овде

          3.4. Записник о прикупљању понуда понуда ЈНН 3/2020 можете преузети овде

4. НАРУЏБЕНИЦА ЈНН 3/2020

          4.1. Одлуку о покретању поступка јавне набавке путем нарџбенице ЈНН 4/2020 можете преузети овде

          4.2. Решење о именовању лица за спровођење поступка ЈНН 4/2020 можете преузети овде      

          4.3. Позив за достављање понуда ЈНН 4/2020 можете преузети овде

 

5. ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 7/2020 - ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ВОЗИЛА

          5.1. Јавни позив за ЈН МВ 7/2020 - изнајмљивање возила можете преузети овде

          5.2. Конкурсну документацију за ЈН МВ 7/2020 можете преузети овде      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

fer play2014