fbInstagram

Јавне набавке 2020

 

План јавних набавки за 2020

План јавних набавки за 2020 (08.10.2020)

1. НАРУЏБЕНИЦА ЈНН 1/2020

          1.1. Одлуку о покретању поступка јавне набавке путем нарџбенице ЈНН 1/2020 можете преузети овде

          1.2. Решење о именовању лица за спровођење поступка ЈНН 1/2020 можете преузети овде      

          1.3. Позив за достављање понуда ЈНН 1/2020 можете преузети овде

          1.4. Записник о прикупљању понуда понуда ЈНН 1/2020 можете преузети овде

2. НАРУЏБЕНИЦА ЈНН 2/2020

          2.1. Одлуку о покретању поступка јавне набавке путем нарџбенице ЈНН 2/2020 можете преузети овде

          2.2. Решење о именовању лица за спровођење поступка ЈНН 2/2020 можете преузети овде      

          2.3. Позив за достављање понуда ЈНН 2/2020 можете преузети овде

          2.4. Записник о прикупљању понуда понуда ЈНН 2/2020 можете преузети овде

3. НАРУЏБЕНИЦА ЈНН 3/2020

          3.1. Одлуку о покретању поступка јавне набавке путем нарџбенице ЈНН 3/2020 можете преузети овде

          3.2. Решење о именовању лица за спровођење поступка ЈНН 3/2020 можете преузети овде      

          3.3. Позив за достављање понуда ЈНН 3/2020 можете преузети овде

          3.4. Записник о прикупљању понуда понуда ЈНН 3/2020 можете преузети овде

4. НАРУЏБЕНИЦА ЈНН 4/2020

          4.1. Одлуку о покретању поступка јавне набавке путем нарџбенице ЈНН 4/2020 можете преузети овде

          4.2. Решење о именовању лица за спровођење поступка ЈНН 4/2020 можете преузети овде      

          4.3. Позив за достављање понуда ЈНН 4/2020 можете преузети овде

          4.4. Записник о прикупљању понуда ЈНН 4/2020 можете преузети овде

 

5. ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 7/2020 - ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ВОЗИЛА

          5.1. Јавни позив за ЈН МВ 7/2020 - изнајмљивање возила можете преузети овде

          5.2. Конкурсну документацију за ЈН МВ 7/2020 можете преузети овде    

          5.3. Одлуку о додели уговора за ЈНН 7/2020 можете преузети овде  

          5.4. Обавештење о закљученом уговору за ЈНН 7/2020 можете преузети овде    

      

6. ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 2/2020 - АВИО ПРЕВОЗ ТАКМИЧАРА

          6.1. Јавни позив за ЈН МВ 2/2020 - авио превоз такмичара можете преузети овде

          6.2. Конкурсну документацију за ЈН МВ 2/2020 можете преузети овде      

 

7. ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 3/2020 - УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА СПОРТСКИХ ДОГАЂАЈА

          7.1. Јавни позив за ЈН МВ 3/2020 - услуге организовања спортских догађаја можете преузети овде

          7.2. Конкурсну документацију за ЈН МВ 3/2020 можете преузети овде    

          7.3. Одлуку о додели уговора за ЈН МВ 3/2020 можете преузети овде

          7.4. Обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 3/2020 можете преузети овде    

 

  

8. ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 4/2020 - УСЛУГЕ ХОТЕЛА И РЕСТОРАНА

          8.1. Јавни позив за ЈН МВ 4/2020 - услуге хотела и ресторана можете преузети овде

          8.2. Конкурсну документацију за ЈН МВ 4/2020 можете преузети овде      

          8.3. Одлуку о додели уговора за ЈН МВ 4/2020 можете преузети овде

 

9. ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 5/2020 - УСЛУГЕ МАРКЕТИНГА

          9.1. Јавни позив за ЈН МВ 5/2020 - услуге маркетинга можете преузети овде

          9.2. Конкурсну документацију за ЈН МВ 5/2020 можете преузети овде    

          9.3. Одлуку о додели уговора за ЈН МВ 5/2020 можете преузети овде  

 

10. ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 6/2020 - ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ

          10.1. Јавни позив за ЈН МВ 6/2020 - штампарске услуге можете преузети овде

          10.2. Конкурсну документацију за ЈН МВ 6/2020 можете преузети овде    

          10.3. Одлуку о додели уговора за ЈН МВ 6/2020 можете преузети овде

 

11. ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 1/2020 - УСЛУГЕ МАРКЕТИНГА

         11.1. Јавни позив за ЈН МВ 1/2020 - услуге маркетинга можете преузети овде

         11.2. Конкурсну документацију за ЈН МВ 1/2020 можете преузети овде    

          11.3. Одлуку о додели уговора за ЈН МВ 1/2020 можете преузети овде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

fer play2014