Прописи и документа ВСС

1. Статут ВСС 26.04.2016

2. Дисциплински правилник ВСС

3. Општи спортски правилник - усвојене измене март 2015.

4. Правилник за доделу Стпендија врхунским спортистима ВСС

5. Правилник за одређивање најбољих спортиста ВСС

6. Правилник о ваздухопловним репрезентацијама – измене и допуне

7. Правилник о ваздухопловним репрезентацијама

8. Правилник о вођењу књига чланова ВСС

9. Правилник о избору генералног секретара ВСС 

10. Правилник о организацији и систематизацији послова запослених у ВСС – измене и допуне

11. Правилник о раду ВСТ комисија ВСС

12. Правилник о раду запослених у ВСС – измене и допуне

13. Правилник о такмичарским дозволама - измене и допуне

14. Правилник о такмичарским дозволама ВСС

15. Правилник рада интернет група ВСС-а, коришћења интернета у ВСС

16. Програм антидопинг деловања ВСС

17. Статут ВСС 22.12.2011 

18. Правилник о мерама за превенцију и спречавање допинга у ВСС 

19. Падобранска такмичарска правила (допуњена) 2015.

20. Такмичарски правилник за ваздухопловно моделарство

fer play2014