Прописи и документа ВСС

1. Статут ВСС 26.04.2016

2. Дисциплински правилник ВСС

3. Правилник о раду ВСТ комисија ВСС 2017-09-13

4. Програм развоја ваздухопловног спорта у Србији ВСС

5. Општи спортски правилник - усвојене измене март 2015.

6. Правилник за доделу Стпендија врхунским спортистима ВСС

7. Правилник за одређивање најбољих спортиста ВСС

8. Правилник о ваздухопловним репрезентацијама – измене и допуне

9. Правилник о ваздухопловним репрезентацијама

10. Правилник о вођењу књига чланова ВСС

11. Правилник о избору генералног секретара ВСС 

12. Правилник о организацији и систематизацији послова запослених у ВСС – измене и допуне

13. Правилник о раду ВСТ комисија ВСС

14. Правилник о раду запослених у ВСС – измене и допуне

15. Правилник о такмичарским дозволама - измене и допуне

16. Правилник о такмичарским дозволама ВСС

17. Правилник рада интернет група ВСС-а, коришћења интернета у ВСС

18. Програм антидопинг деловања ВСС

19. Статут ВСС 22.12.2011 

20. Правилник о мерама за превенцију и спречавање допинга у ВСС 

21. Падобранска такмичарска правила (допуњена) 2015.

22. Такмичарски правилник за ваздухопловно моделарство

 

fer play2014