fbInstagram

Други састанак Регионалног САР Kомитета

IMG 7442

У Београду је 28. фебруара и  1. марта 2017. године одржан Други састанак Регионалног САР (search and rescue) Комитета, на коме су присуствовали директори ваздухопловних власти и експерти из области трагања и спасавањаиз Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Мађарске, Македоније, Словачке, Словеније, Србије и Црне Горе. Све земље учеснице су истакле пуну приврженост Регионалном САР Комитету, а најављена су и могућа проширења чланства.

Састанку су присуствовали и представници Ваздухопловног савезаСрбије, јер је ДЦВ био мишљења да ће учешће ВСС-а допринети квалитету састанка чији је основни циљ остварење прекограничне сарадње, анализа оперативних капацитета служби трагања и спасавања у региону и дефинисање потреба за обукама у овој области.

Састанак имао је за циљ да консолидује рад тела основаног на претходном састанку потписивањем Меморандума о разумевању, те да створи услове за конкретан рад на пољима које су дефинисане као основни задаци и циљеви тела.

У уводном делу учесници су упознати са делатностима Комитета у периоду од прошлог састанка, где је посебно истакнута одлична комуникација и спремност за подршку исказана од стране ИКАО, Еуроконтрола и КОСПАС-САРСАТ Програма. Током састанка прочитано је писмо директора Еуроконтрола, господина Франка Бренера, о спремности да се са Регионалним САР Комитетом потпише Специјални споразума о сарадњи и помоћи.

Такође, представник ИКАО је истакао пуну спремност Европске канцеларије међународне организације цивилног ваздухопловства и њене Радне групе за трагање и спасавање да подржи Комитет и помогне стручно и у сваком другом смислу. Изнео је и предлог да усвојени Меморандум буде регистрован код ИКАО и као такав буде представњен као модел за друге земље у свету.

Регионални САР Комитет је у току заседања усвојио основне принципе формирања и функционисања својих експертских радних група, те су убрзо и формирана радна тела за прекограничну сарадњу, оперативна питања и тренинге, уз прецизно дефинисане задатке.

Од стране високог представника Еуроконтрола, господина Хенка Хофа, Комитет је упознат са могућностима сарадње кроз Global Aeronautical Distress Safety System – концепт који се развија и који представња будућност праћења ваздушне пловидбе и безбедности у цивилном ваздухопловству. Током састанка представљен је и документ о заштити података који ће до краја године бити усвојен на нивоу Надзорног одбора Комитета.

Такође, дискутовало се и о промоцији рада Комитета, па је договорено да се исти представи заједничком презентацијом на САР Конференцији у Копехнагену, да се унапреди рад на веб страници, те да се у што скоријем року донесе одлука о новом логоу Комитета који је представљен.

Трећи састанак Регионалног САР Комитета планиран је за 7-8 јун 2017. године у Београду.

fer play2014