fbInstagram

 • padobranstvo
 • opsta
 • modelarstvo
 • ull
 • para
 • jedrilicarsvo
 • balon
 • raketno
 • Падобранство

 • Општа авијација

 • Ваздухопловно моделарство

 • Ултра лако летење

 • Параглајдинг

 • Једриличарство

 • Балонарство

 • Ракетно моделарство

О Ваздухопловном савезу Србије

logo o nama

Ваздухопловни савез Србије је национални грански спортски савез на територији Републике Србије кога чине ваздухопловне спортске организације, територијални ваздухопловни савези и стручна спортска удружења, основана у циљу бављења спортским ваздухопловством.
Активни је члан Међународне ваздухопловне федерације (ФАИ). У свом саставу има 60 организација које окупљају око 2500 чланова.
Ваздухопловни савез Србије обухвата следеће ваздухопловне спортове: падобранство, ваздухопловно једриличарство, балонарство, параглајдинг и змајарство, ултралако летење, општу авијацију, аеромоделарство (ваздухопловно моделарство и ракетно моделарство). Аеромоделарство је нелетачки ваздухопловни спорт, док остали спортови спадају у летачке ваздухопловне спортове.
Циљеви Савеза су: развијање и унапређење ваздухопловне активности и ваздухопловног спорта; усмеравање младих људи да се, бављењем спортом, васпитавају у духу традиције, патриотизма, толеранције и пријатељства; окупљање спортиста на ваздухопловним спортским такмичењима; развијање ваздухопловног интернационализма на међународном плану, у складу са начелима ФАИ.
Садржај активности Савеза:
- представљање и заступање интереса својих чланова пред државним органима и међународним организацијама чији је члан;
- сарадња са ФАИ и другим међународним организацијама, као и националним аероклубовима и савезима других земаља;
- ангажовање у Спортском савезу Србије и државним органима;
- обављање активности које му припадају по статуту ФАИ и по статутима других међународних организаија чији је члан;
- организовање и одржавање националних такмичења у ваздухопловним спортовима;
- организовање и одржавање међународних такмичења у ваздухопловним спортовима која му се повере;
- утврђивање и реализација програма припрема и учешћа спортиста Србије на међународним такмичењима у ваздухопловним спортовима;
- именовање чланова репрезентација за учешће на међународним спортским такмичењима
- вођење евиденције спортиста као и непрофесионалних летача, као и издавање, продужавање, обнављање летачких дозвола;
- утврђивање планова и програма обезбеђења ваздухоплова и ваздухопловних техничких средстава за потребе својих организација;
- издавање публикације о ваздухопловству, као и представљање ваздухопловног спорта уопште;
- афирмација духа олимпизма, подстицање фер плеја и унапређење стручног рада у спорту;
- популаризација спорта у медијима, образовним институцијама и другим организацијама.
Ваздухопловни савез Србије годишње одређује званичну листу ваздухопловно-спортских приредби у Србији и објављује је у Спортском календару Савеза.
Сваке године, у знак признања за достигнућа у раду на унапређењу и развоју спортског ваздухопловства и за постигнуте врхунске спортске резултате на ваздухопловним такмичењима у земљи и иностранству, ВСС додељује најбољим спортистима награду „Златни орао“.
О активностима ВСС, резултатима, такмичењима и другим темама од значаја за ваздухопловце, може се читати у часопису „Спортско ваздухопловство“, који Ваздухопловни савез Србије издаје сваке године.
Статут Ваздухопловног савеза Србије можете преузети овде.

fer play2014