fbInstagram

Конкурс за избор генералног секретара ВСС

Capture3 compressed

На основу члана 49. а у вези члана 56.Статута и Правилника о избору и именовању Генералног секретара Ваздухопловног савеза Србије , Управни одбор ВСС објављује,

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време (4 године):

1. Генерални секретар Ваздухопловног савеза Србије – 1 извршилац

Кандидат треба да испуњава следеће услове:

-да има високу стручнa спрему (седми степен),

-да је држављанин Републике Србије,

-да је истакнути спортиста, спортски стручњак или стручњак у спорту у области спортског ваздухопловства, 

-да има добре организационе способности, 

-да познаје енглески језик и рад на рачунару,

-да има радно искуство најмање три године у спорту и доказане стручне и организационе способности на руководећим фунакцијама,

-да му није раније престајао радни однос на организационим и руководећим пословима због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

Пријаве и документација  са биографијом и  мотивационим  писмом  примају се до 25.11.2020. на адресу: Ваздухопловни савез Србије, Узун Миркова 4/1, 11000 Београд.

fer play2014