fbInstagram

ОДЛУКЕ УО ВСС

Capture3 compressed

Управни одбор ВСС, на 1.седници УО ВСС, одржаној 20.априла 2021.године донео је следеће одлуке:

    1. Одлука о усвајању финансијског плана ВСС за 2021.годину.

УО ВСС је донео одлуку о усвајању финансијског плана за 2021.годину с обзиром на све околности у којима се налазимо. Тешко је проценити у овом тренутку како ће се сезона на светском нивоу одвијати, па ће вероватно и сам план претрпити измене током године.

  2. Одлука о усвајању плана јавних набавки ВСС за 2021.годину.

УО ВСС је донео одлуку о усвајању плана јавних набавки за 2021.годину.

   3. Одлука о пријему у чланство

Аероклуб „Аеросекс“ из Београда обновио је чланство у савезу.

   4. Одлука о ваздухопловно техничким комисијама ВСС

Одређују се Комисије за дисциплине ваздухопловне гране спорта у ВСС, и то:

      1. Комисија за општу авијацију
      2. Комисија за падобранство
      3. Комисија за ваздухопловно једриличарство
      4. Комисија за прагалајдинг
      5. Комисија за ваздухопловно моделарство
      6. Комисија за ракетно моделарство

Одређују се Координатори за следеће дисциплине ваздухопловног спорта, и то за:

    1. Kоoрдинатор за ултралако летење
    2. Координатор за балонарство

Чланство ВСС ће предложити чланове комисије и координаторе, а УО ВСС ће донети одлуку о њиховом именовању у складу са Правилником о ВСТ ВСС, на следећој седници УО ВСС. Комисије могу имати до 5 чланова.

     5. Одлука о усвајању правилника, измена и допуна

УО ВСС усвојио је следеће правилнике:

-правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о ЈН не примењује

-правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама

-правилник општа авијација – прецизно летење 

-правилник општа авијација – рели летење

-такмичарска правила 67.државно првенство у падобранству – скок на циљ

Правилници се налазе у одељцима за правилнике на сајту ВСС.

      6. Одлука о расподели кампова

УО ВСС усвојио је расподелио уговорених 300,000 РСД по следећем:

Аеромоделарство 200,000 (100,000 РМ и 100,000 ВМ)

Параглајдинг 100,000

fer play2014