fbInstagram

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА ВСС

Capture3 compressed

На  основу  члана 49. тачка 8., и члана 56. Статута Ваздухопловног савеза Србије, Управни одбор  Ваздухопловног  савеза Србије је на 22. електронској седници  одржаној 1.и 2. децембра 2020.године донео

ОДЛУКУ

О ИМЕНОВАЊУ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.

Именује се Жељко Овука, из Београда, за Генералног секретара Ваздухопловног савеза Србије. Именовање почиње са 12.децембром 2020.године и траје до 12.децембра 2024. године.

Члан 2.

         У складу са чланом 1. ове одлуке, Овука Жељко именује се за лице овлашћено за заступање и представљање Ваздухопловног савеза Србије.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења.

Ова Одлука биће објављена на насловној интернет страници Ваздухопловног савеза Србије (www.vss.rs) и сматраће се да је достављена свим учесницима конкурса по истеку осам дана од дана објављивања.

Члан 4.

На ову Одлуку кандидати који су учествовали у изборном поступку могу поднети жалбu у року од 8 дана од дана који се сматра даном достављања учесницима конкурса.

Жалба се подноси Комисији за жалбе ВСС, Узун Миркова 4/1, 11000 Београд.

                                                                  Ваздухопловни савез Србије

                                                                  председник

                                                                  Лабуд Булатовић с.р.

fer play2014