fbInstagram

ОДЛУКA О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНА ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2018. Г.

Capture3 compressed

Члан 1.

I/  Висина и динамика плаћања годишње чланарине клубова за 2018.годину

Клубови су у обавези да плате чланарину за 2018. годину најдаље до 31. марта 2018.године Ваздухопловном савезу Србије у износу од 18.000,00 динара за редовне чланове и придружене чланове.

Клубови који плате чланарину до 10.јануара 2018.године имају попуст у износу од 2,000 динара, тако да је чланарина 16.000,00 динара за редовне чланове и придружене чланове.

Организације ВСС које нису измириле чланарину до 31.03.2018.године, суспендују се из чланства Ваздухопловног савеза Србије.

Организације ВСС које нису измириле чланарину за 2017.годину до 31.12.2017.године, искључене су из чланства Ваздухопловног савеза Србије.

Члан 2.

Организације ВСС које су искључене из савеза, односно нису измириле чланарину за 2017. годину, плаћају чланарину за 2018. годину у двоструком износу што износи 36,000 динара. Претходно, потребно је да поднесу захтев за поновни пријем у чланство ВСС.

 Члан 3.

Организације ВСС које су суспендоване због неплаћања чланарине за 2018. годину, односно нису платиле чланарину до 31. марта 2018. године, могу уплатити чланарину и тиме укинути суспензију. Чланарина износи 27,000 динара, односно 50% је увећана у односу на основни износ.

fer play2014