fbInstagram

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ВСС О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНА ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

Capture3 compressed

I/  Висина и динамика плаћања годишње чланарине клубова за 2021.годину

Клубови су у обавези да плате чланарину за 2021. годину најдаље до 31. марта 2021.године Ваздухопловном савезу Србије у износу од 18.000,00 динара за редовне чланове и придружене чланове.

Клубови који плате чланарину до 10.јануара 2021.године имају попуст у износу од 2,000 динара, тако да је чланарина 16.000,00 динара за редовне чланове и придружене чланове.

Организације ВСС које не измире чланарину до 31.03.2021.године, суспендују се из активног чланства Ваздухопловног савеза Србије.

Организације ВСС које не измире чланарину за 2020.годину до 31.12.2020.године, искључују се из чланства Ваздухопловног савеза Србије.

               II/ Спортска чланарина за регистрацију спортиста и судија

               Утврђује се да висина индивидуалне спортске чланарине за регистрацију спортиста (такмичарска дозвола) за 2021.годину:

               1) За такмичарске дозволе, које се издају  јуниорима и женама у свим ваздухопловним спортовима  - 1.000,00 динара.

               2) За такмичарске дозволе, које се издају сениорима у свим ваздухопловним спортовима – 1.800,00 динара.

               3) Имаоци важеће такмичарске дозволе, за издавање друге такмичарске дозволе из неког другог ваздухопловног спорта плаћају накнаду од 500 динара.

               4) Судије не плаћају судијске дозволе за 2021.годину

Рок за подношење захтева за издавање такмичарских дозвола је 31.март 2021.године.

fer play2014