fbInstagram

ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ВСС

Capture3 compressed

Управни одбор ВСС, на 5.седници УО ВСС, одржаној 29.децембра 2021.године донео следеће одлуке:

      1. Одлука о усвајању правилника ВСС

-правилник за одређивање најбољих спортиста ВСС

-правилник о дисциплинским мерама и поступку њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила

-правилник о заштити лица које пружа информације или доказе у вези са допингом и нопоштовањем антидопинг правила

-програм антидопинг деловања

        2. Одлука о именовању лица одговорног за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга

УО ВСС је донео одлуку о именовању Бранка Узура за лице одговорно за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга у ВСС

       3. Одлука о предлогу за стипендисте ВСС у 2022.години

Предлаже се 10 стипендиста ВСС:

1. Ђурковић Горан, заслужни спортиста

2. Попов Драган, заслужни спортиста

3. Валек Дејан, заслужни спортиста

4. Павлов Иван, заслужни спортиста

5. Чипчић Миодраг, заслужни спортиста

6. Чипчић Кристина, заслужни спортиста

7. Петровић Михаило, међународни ранг

8. Радашин Стефан, национални ранг

9. Бунчић Младен, национални ранг

10. Жак Дејан, национални ранг 

    4. Одлука о искључењу из чланства

УО ВСС је донео одлуку о искључењу следећих клубова из чланства ВСС због неплаћене чланарине за 2021.годину. Одлука ступа на снагу 1.јануара 2022.године.

1. АК „Делта“ Кањижа

2. СК „Вертиго“ Врњачка бања

3. АК „Бор“ Бор

4. ВМК „Суботица“ Суботица

fer play2014