fbInstagram

Отварање изборног поступка органа ВСС

VSS logo

Београд 17.фебруар 2021.године

ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ ВСС

ПРЕДМЕТ Отварање изборног поступка органа ВСС

                На основу члана 38. став 1. Статута ВСС, члана 5. Пословника о раду Скупштине ВСС,  Управни одбор ВСС је на својој 25.седници од 29.јануара 2021.године, донео одлуку бр. 21-03-1 о одржавању изборне седнице Скупштине ВСС и 21-03-2 o отварању изборног поступка за избор Председника, Управног одбора и Надзорног одбора Ваздухопловног савеза  Србије. Изборна комисија ВСС утврђује рокове и изборни поступак.   

  1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ВСС
  • Сви редовни чланови ВСС имају право да номинују кандидата за председника ВСС
  • Номинација се врши писменим путем, на меморандуму клуба и доставља у оригиналу канцеларији ВСС најкасније до 24.фебруара 2021.године. до 12,00. Закаснеле номинације, као и  оне које нису оригиналне или непотписане/неоверене од стране овлашћеног лица, неће се узимати у обзир.
  • У складу са Статутом ВСС, кандидат за председника мора имати најмање 10 номинација редовних чланова ВСС, с тим да један члан Савеза може да предложи само једног кандидата за председника.
  • Након утврђивања кандидатуре, кандидат за председника ВСС дужан је да до 2.марта 2021.године достави канцеларији ВСС:

-изјаву о прихватању кандидатуре

-програм рада и развоја ВСС за период од наредне 4 године

-личну биографију

Кашњењем, или недостављањем тражене документације у наведеном року, сматраће се да је кандидат одустао, или не прихвата кандидатуру за председника ВСС.

    • Канцеларија ВСС ће програм рада сваког кандидата за председника ВСС објавити на интернет страници ВСС до 5.марта 2021.године.

2. ИЗБОР УО ВСС

    • Чланове УО ВСС бира и потврђује Скупштина ВСС на предлог председника Савеза, водећи рачуна о заступљености свих грана ваздухопловног спорта.

3. ИЗБОР НО ВСС

  • Чланове НО ВСС бира и потврђује Скупштина ВСС, водећи рачуна о стручности свих чланова НО ВСС.

Материјијал за седницу Скупштине биће послат у складу са Пословником о раду Скупштине, 7 дана пре одржавања седнице.

С поштовањем,

ГЕНАРЛНИ СЕКРЕТАР ВСС

Жељко Овука  с.р.

fer play2014