fbInstagram

ОТВАРАЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА У ВСС

Capture3 compressed

Наш број: 72/1
Београд 23.март 2017.године


ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ ВСС


ПРЕДМЕТ: Отварање изборног поступка органа ВСС


На основу члана 40. став 1. Статута ВСС, члана 5. Пословника о раду Скупштине ВСС, Одлуке Скупштине ВСС број 430/13 од 20.11.2012.године, Управни одбор ВСС је на својој 36.седници од 22.фебруара 2017.године, донео одлуку бр. 17-03-1 о одржавању изборне седнице Скупштине ВСС и 17-03-2 o отварању изборног поступка за избор Председника, Управног одбора и Надзорног одбора Ваздухопловног савеза Србије. Изборна комисија ВСС утврђује рокове и изборни поступак.

1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ВСС

- Сви редовни чланови ВСС имају право да номинују кандидата за председника ВСС
- Номинација се врши писменим путем, на меморандуму клуба и доставља у оригиналу канцеларији ВСС најкасније до 30.марта 2017.године. Закаснеле номинације, као и оне које нису оригиналне или непотписане/неоверене од стране овлашћеног лица, неће се узимати у обзир.
- У складу са Статутом ВСС, кандидат за председника мора имати најмање 10 номинација редовних чланова ВСС, с тим да један члан Савеза може да предложи само једног кандидата за председника.
- Након утврђивања кандидатуре, кандидат за председника ВСС дужан је да до 7.априла 2017.године достави канцеларији ВСС:
          -изјаву о прихватању кандидатуре
          -програм рада и развоја ВСС за период од наредне 4 године
         -личну биографију
Кашњењем, или недостављањем тражене документације у наведеном року, сматраће се да је кандидат одустао, или не                 прихвата кандидатуру за председника ВСС.
- Канцеларија ВСС ће програм рада сваког кандидата за председника ВСС објавити на интернет страници ВСС 10.априла 2017.године.

2. ИЗБОР УО ВСС


- Чланове УО ВСС бира и потврђује Скупштина ВСС на предлог председника Савеза, водећи рачуна о заступљености свих грана ваздухопловног спорта, уз обавезну консултацију чланова Скупштине из те гране спорта


3. ИЗБОР НО ВСС

- Чланове НО ВСС бира и потврђује Скупштина ВСС, водећи рачуна о стручности свих чланова НО ВСС. 

Материјијал за седницу Скупштине биће послат у складу са Пословником о раду Скупштине, 7 дана пре одржавања седнице.

С поштовањем,


ГЕНАРЛНИ СЕКРЕТАР ВСС
Жељко Овука с.р.

Документ

fer play2014