fbInstagram

ВИСИНE ЧЛАНАРИНА ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2022.

Capture3 compressed

На  основу  члана 49. Статута Ваздухопловног савеза Србије, Управни одбор  Ваздухопловног  савеза Србије је на 04. седници  одржаној 09. децембра 2021. године донео

ОДЛУКУ

О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНА ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2022. г

Члан 1.

I/  Висина и динамика плаћања годишње чланарине клубова за 2022.годину

Клубови су у обавези да плате чланарину за 2022. годину најдаље до 31. марта 2022.године Ваздухопловном савезу Србије у износу од 20.000,00 динара за редовне чланове и придружене чланове.

Клубови који плате чланарину до 15.јануара 2022.године имају попуст у износу од 4,000 динара, тако да је чланарина 16.000,00 динара за редовне чланове и придружене чланове.

Организације ВСС које не измире чланарину до 31.03.2022.године, суспендују се из активног чланства Ваздухопловног савеза Србије.

Организације ВСС које не измире чланарину за 2021.годину до 31.12.2021.године, искључују се из чланства Ваздухопловног савеза Србије.

         II/ Спортска чланарина за регистрацију спортиста и судија

         Утврђује се да висина индивидуалне спортске чланарине за регистрацију спортиста (такмичарска дозвола) за 2021.годину:

         1)      За такмичарске дозволе, које се издају  јуниорима и женама у свим ваздухопловним спортовима  - 1.000,00 динара.

         2)      За такмичарске дозволе, које се издају сениорима у свим ваздухопловним спортовима – 2.000,00 динара.

         3)      Имаоци важеће такмичарске дозволе, за издавање друге такмичарске дозволе из неког другог ваздухопловног спорта плаћају накнаду од 1000 динара.

         4)      Судије не плаћају судијске дозволе за 2022.годину

Члан 2.

         Рок за подношење захтева за издавање такмичарских дозвола је 31.март 2022.године.

Члан 3.

Са текстом Одлуке упознати чланове ВСС и објавити на веб сајту ВСС и званичним мејлинг листама.

Члан 4.

 Ова одлука ступа на снагу са даном доношења.

                                                                  председник

                                                                  Лабуд Булатовић

fer play2014