fbInstagram

Прописи и документа ВСС

1. Статут ВСС

2. Општи спортски правилник ВСС

3. Дисциплински правилник ВСС

4. Правилник о раду ВСТ комисија ВСС

5. Правилник о такмичарским дозволама ВСС

6. Правилник о дозволи за сезону ВСС

7. Програм развоја ваздухопловног спорта у Србији ВСС

8. Правилник за доделу Стпендија врхунским спортистима ВСС

9. Правилник за одређивање најбољих спортиста ВСС

10. Правилник о ваздухопловним репрезентацијама – измене и допуне

11. Правилник о ваздухопловним репрезентацијама

12. Правилник о вођењу књига чланова ВСС

13. Правилник о избору генералног секретара ВСС 

14. Правилник о организацији и систематизацији послова запослених у ВСС – измене и допуне

15. Правилник о раду запослених у ВСС – измене и допуне

16. Правилник рада интернет група ВСС-а, коришћења интернета у ВСС

17. Програм антидопинг деловања ВСС

18. Правилник о мерама за превенцију и спречавање допинга у ВСС 

19. Правилник о листи забрањених допинг средстава за 2020. годину

20. Правилник о беспилотним ваздухопловима

21. Уредба о управљању ваздушним простором - Захтев за алокацију ваздушног простора

 

fer play2014