fbInstagram

ОДЛУКА О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНА ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Capture3 compressed

I/ Висина и динамика плаћања годишње чланарине клубова за 2020.годину

Чланови ВСС у обавези су да плате чланарину за 2020. годину најдаље до 31. марта 2020. године Ваздухопловном савезу Србије у износу од 18.000,00 динара. Чланови ВСС који плате чланарину до 10. јануара 2020.године имају попуст у износу од 2,000 динара, тако да је чланарина 16.000,00 динара.

Чланови ВСС који не измире чланарину до 31.03.2020.године, суспендују се из активног чланства Ваздухопловног савеза Србије.

Чланови ВСС који не измире чланарину за 2019.годину до 31.12.2019.године, искључују се из чланства Ваздухопловног савеза Србије.

Уз уплату чланарине, а у складу са Законом о спорту Републике Србије, спортска организација подноси захтев за издавање дозволе за сезону. Рок за издавање дозвола за сезону је 31.март 2020.године. Образац захтева за дозволу за сезону можете преузети овде.

II/ Спортска чланарина за регистрацију спортиста и судија

Утврђује се да висина индивидуалне спортске чланарине за регистрацију спортиста (такмичарска дозвола) за 2020.годину:

1) За такмичарске дозволе, које се издају јуниорима и женама у свим ваздухопловним спортовима - 1.000,00 динара.

2) За такмичарске дозволе, које се издају сениорима у свим ваздухопловним спортовима – 1.800,00 динара.

3) Имаоци важеће такмичарске дозволе, за издавање друге такмичарске дозволе из неког другог ваздухопловног спорта плаћају накнаду од 500 динара.

4) За судијске дозволе у свим ваздухопловним спортовима – 1.000,00 динара.

Рок за издавање такмичарских дозвола је 31.март 2020.године. Образац захтева за издавање такмичарских дозвола можете преузети овде

fer play2014