fbInstagram

Обавештење о одржавању редовне седнице Скупштине ВСС

VSS logo

Члановима Скупштине ВСС

 

На основу члана 38. Статута ВСС, члана 5. Пословника о раду Скупштине ВСС,  Управни одбор ВСС је на 14.седници од 26.децембра 2023.године, донео одлуку бр. 23-89-01, о сазивању 22. редовне седнице Скупштине Ваздухопловног савеза  Србије. 

Редовна седница Скупштине ВСС одржаће се 20. ФЕБРУАРА 2024.г (уторак) у 10.30 часова, у просторијама Ваздухопловног савеза Србије, у Улици Узун Мирковој бр. 4/I  у Bеограду.

 

Материјал за 22.редовну седницу Скупштине биће послат поштом, најмање 7 дана пре одржавања седнице, у складу са пословником.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК  ВСС

Лабуд Булатовић с.р.

fer play2014